poniedziałek, 18 sierpnia 2008

Festyn Historyczny Chwarszczany 2008
"Krzyżowcy i Saraceni na szlaku do Ziemi Świętej"
Znajduje się tutaj jeden z najcenniejszych zabytków Pomorza Zachodniego - kościół św. Stanisława Kostki, pierwotnie pw. św. Jana Ewangelisty, dawna kaplica komandorii (wiejskiego warownego gospodarstwa, ośrodka dóbr zakonnych) templariuszy (do 1312), a następnie joannitów (do 1540). Pierwsza późnoromańska kaplica została wzniesiona w drugiej połowie XIII wieku z kamienia. Zachowały się z niej dolne partie fasady zachodniej z portalem. Na jej miejscu w latach 80. XIII wieku zbudowano kaplicę z cegły, z wykorzystaniem w części cokołowej ciosów kamiennych pochodzących z poprzedniczki. W 1858 kościół poddano restauracji, wymurowano wtedy szczyt zachodni i zakrystię przy elewacji północnej. W czasie remontu po 1945 r. częściowo pobielono wnętrze, zakrywając gotyckie malowidła ścienne z przełomu XIV i XV w. (odkryto je w latach 90. XX w.).
Kaplica jest budowlą salową, orientowaną, trójprzęsłową, zamkniętą od wschodu pięcioma bokami ośmioboku. Fasadę zachodnią flankują dwie okrągłe wieżyczki zwieńczone ceglanymi kopułkami, pozostałe elewacje opięte są bezuskokowymi przyporami. Między przyporami znajdują się wysokie ostrołukowe okna. Wyniosłe wnętrze przekryte jest sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, z żebrami spływającymi na służki o kapitelach kielichowych - w prezbiterium schodzącymi do posadzki, w nawie nadwieszonymi. Portal główny, w fasadzie zachodniej, jest zamknięty lekko zaostrzonym łukiem, drugi portal od południa, w drugim przęśle od zachodu, ostrołukowy o profilowanych uskokach, jest zamurowany.
W skład zabudowań dawnej komandorii wchodziły obok kaplicy: tak zwana "Wielka Sala" - miejsce zebrań zakonników oraz zabudowania gospodarcze.
Brak komentarzy: